Nasze uprawnienia

  • Wpis do prowadzonej przez Zarząd Powiatu Lęborskiego ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  • Program nauczania dla „kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym”
  • Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 17.12.2009 r. (decyzja nr 18/2009)
  • Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2011 r. (decyzja nr 5/2011)
  • Wpis do podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr 13339