Projekt - Adekwatni zawodowo do potrzeb rynku pracy

 

Firma DWCom  Szkolenia wraz z Fundacją Parasol realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt

„ Adekwatni zawodowo do potrzeb rynku pracy”

Celem projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie stabilnego i trwałego zatrudnienia
przez 80 (50K,30M) zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego w województwie pomorskim, poprzez zastosowanie kompleksowych
działań aktywizujących, do końca października 2019 roku

Projekt skierowany jest do 80 osób,  mieszkających w powiecie słupskim, pozostających bez pracy  z wykluczeniem osób poniżej 30 roku życia.

 • osoby długotrwale bezrobotne- (6 Kobiet /4 Mężczyzn)
 • osoby z niepełnosprawnościami -(6 Kobiet / 4 Mężczyzn)   
 • osoby w wieku 50 lat i powyżej- (4 Kobiet /10 Mężczyzn)
 • Kobiety -10 nie należących do żadnej z powyższych 3 grup

Zapewniamy:

 • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakończone egzaminam w tym:

 -kurs spawacza metodą MAG

-kurs wózków widłowych

- kurs kelnera z językiem angielskim,

- kurs kucharski,

- kursy indywidualne 

 • ubezpieczenie społeczne  i NNW podczas  szkoleń i staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże,
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe ok. 1000 zł netto
 • bezpłatne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy ,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • catering podczas szkoleń
 • certyfikaty

Projekt zakłada dwie ścieżki  szkoleniowe:

 ścieżka A

 • Poradnictwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania (IPD)
 • Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
 • Grupowe kursy zawodowe sfinalizowane certyfikatem, dyplomem, uprawnieniami lub innym dokumentami
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Liczba uczestników programu: [36 uczestników projektu(UP);24K/12M]

 ścieżka B

 • Poradnictwo zawodowe połączone z IPD
 • Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
 •  Kurs indywidualny sfinalizowany  certyfikatem, dyplomem, uprawnieniami lub innym dokumentem
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy

Liczba uczestników programu: [44 uczestników UP; 26K/18/M]

Wszyscy uczestnicy projektu(UP) zostaną objęci kompleksowym wsparciem, które rozpocznie się od obligatoryjnego poradnictwa zawodowego połączonego z opracowaniem IPD . Podczas spotkań z doradcą zawodowym, po zdiagnozowaniu potrzeb i predyspozycji, każdy z uczestników zostanie skierowany na odpowiadającą jego oczekiwaniom ścieżkę szkoleniową. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z rynkiem pracy (RP).

Wnioskodawca zapewni wszystkim uczestnikom projektu UP zwrot kosztów dojazdu.

Realizacja zadania obejmuje 2 spotkania indywidualne po 2 godziny tj. 4 godziny na uczestnika projektu z doradcą zawodowym.

Poradnictwo zawodowe ma na celu zmotywowanie uczestników do podejmowania wyzwań związanych z pozyskiwaniem kwalifikacji zawodowych i powrotem na rynek pracy RP.

Okres realizacji projektu:
2017-09-01 - 2019-01-31

Wartość projektu: 1 119 367,30 zł
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 063 398,93 zł