DWCom

Rekrutacja do projektu "Adekwatni zawodowo do potrzeb rynku pracy” 

DWCom Szkolenia Lębork zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego, na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu "Adekwatni zawodowo do potrzeb rynku pracy” 

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby bezrobotne z powiatu słupskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia.

Formy wsparcia dla uczestników będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewnimy kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubezpieczenie NNW i odzież roboczą.  Uczestnikom staży wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i  ubezpieczenie NNW. 

W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym kucharz, kelner z językiem angielskim, spawacz  oraz inne szkolenia wg. potrzeb uczestnika projektu, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe. Po szkoleniach, dla ugruntowania wiedzy po kursie,  zaplanowaliśmy także 3-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c  oraz ubezpieczeniem.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają  pracownicy biura projektu mieszczącego się w Leborku  przy ul. Aleja Wolności 30 pokój 100 (Budynek Panorma – koło jedynych świateł w Lęborku). Informacji udzielamy również  telefonicznie pod nr 798 373 078, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: dwcom@dwcom.pl.

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym.

Pracodawco, zapraszamy również Ciebie! Przyuczymy do pracy Twoich przyszłych pracowników.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 02.01.2018 do 28.02.2018

Więcej

Rekrutacja do projektu
DWCom
Szkolenia