Wychowanie i profilaktyka

  1. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z przyczynami oraz przejawami prowokacyjnych zachowań uczniów i nauczą się je eliminować, a także znajdą odpowiedź na pytanie: Jak kierować klasą ograniczając trudne zachowania uczniów.

  1. Cyberprzemoc, postawa ofiary a postawa sprawcy

Szkolenie umożliwi zapoznanie się ze specyfiką działania sprawców cyberprzemocy, pomoże rozpoznać ofiarę poprzez jej zachowanie i nauczy uczestników szkolenia działania zapobiegającego cyberprzemocy.

  1. Rozwiązywanie problemów w szkole, czyli „ja” mediator

Środowisko szkolne, w którym przeplata się wiele grup - nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, sprawia, iż pojawiają się tam konflikty. Zajęcia te pomogą uczestnikom dostrzec przesłanki konfliktu i wyposażą ich w umiejętności reagowania, by konflikt można było załagodzić już w początkowej fazie na podstawie mediacji pomiędzy stronami.