Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela i szkoły

  1. Google dla edukacji/ Microsoft Office dla edukacji/ Apple iTunes U.

 

Podczas warsztatów praktycznych uczestnicy poznają i nauczą się jak wykorzystać narzędzia edukacyjne Google w swojej pracy, zarówno do aktywizacji uczniów, jak i indywidualnego nauczania. Z kolei w pakiecie Microsoft Office nauczyciel zapozna się z pełnym pakietem, w którego skład wchodzi Microsoft Word - edytor tekstu, Excel - arkusz kalkulacyjny, PowerPoint - służący do przygotowywania pokazów slajdów i prezentacji, OneNote - do sporządzania i gromadzenia notatek, Publisher - przydatny do projektowania materiałów reklamowych oraz Outlook – do obsługi poczty elektronicznej, co pomoże rozwinąć swoją ofertę edukacyjną. Na zajęciach uczestnicy poznają też Apple iTunes, posiadające funkcję zintegrowanego dziennika ocen, prywatne dyskusje oraz oddawanie prac domowych, dzięki czemu jest to idealne narzędzie do wykorzystania w pracy z uczniami.

 

  1. TIK – ciekawe aplikacje internetowe w pracy nauczyciela.

 

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji uczestników w dziedzinie informatyki, dzięki stosowaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zarówno w pracy dydaktycznej, jak i podczas własnego warsztatu pracy.

 

  1. Tablice interaktywne w procesie edukacji

 

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się w korzyściami jakimi przynosi zainstalowanie tablic interaktywnych w placówce oświatowej, a także nauczą się wykorzystywać całkowicie ich potencjał dydaktyczny.