Cennik certyfikacji

 CENNIK CERTYFIKACJI ECDL

Cennik certyfikacji ECDL ważny od dnia 1.11.2013 przy czym dla nowych modułów (B1, B2, S6, S7) – od dnia 1.08.2013.

N – ceny normalne
U – ceny ulgowe
X – ceny normalne i ulgowe

*Pula podstawowa obejmuje egzaminy START/CORE/BASE/S1/S2/S3, a więc:

  • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (START/CORE)
  • Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami (START/CORE
  • Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1)
  • Podstawy pracy w sieci (BASE – B2)
  • Przetwarzanie tekstów (START/CORE/BASE – B3)
  • Arkusze kalkulacyjne (START/CORE/BASE – B4)
  • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (START/CORE)
  • Użytkowanie baz danych (START/CORE/STANDARD – S1)
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna (START/CORE/STANDARD – S2)
  • IT Security (STANDARD – S3)

**S5 – Zarządzanie projektami
   S6 – Web Editing
   S7 -  Współpraca online

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT 23%.

 

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w  wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Do ulgi w przypadku programu certyfikacji e-Nauczyciel uprawnieni są także posiadacze certyfikatu ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD, uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat przed momentem zgłoszenia się do certyfikacji.

Każdy uczestnik po otrzymaniu certyfikatu w postaci papierowej (oprócz ECDL Profile oraz ECDL PTI Standard) może otrzymać kartę w wersji plastikowej. Karta plastikowa, na równi z dokumentem papierowym potwierdza, że dana osoba uzyskała określony certyfikat ECDL. Niezbędne jest w tym celu dodanie zdjęcia kandydata na jego koncie w systemie egzaminacyjnym.

W cenie dowolnej ilości egzaminów z puli podstawowej zawarty jest jeden certyfikat. W cenie każdego innego egzaminu (poza poprawkowymi) zawarty jest jeden certyfikat. Dodatkowa dopłata do kolejnego certyfikatu w przypadku kontynuacji certyfikacji wynosi 25 zł brutto.

Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto. Karty plastikowe sa zamawiane przez system egzaminacyjny www.eecdl.pl (oprócz ECDL Webstarter).

Cena karty plastikowej Ekspert (po zdaniu 4 modułów: A1, A2, A3, A4) wynosi 86,10 zł brutto normalny/79,95 zł brutto ulgowy.

Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto.