Cennik certyfikacji

 CENNIK CERTYFIKACJI ECDL

Cennik certyfikacji ECDL ważny od dnia 1.11.2013 przy czym dla nowych modułów (B1, B2, S6, S7) – od dnia 1.08.2013.

CENNIK CERTYFIKACJI ECDL (ważny od dnia 01.02.2016 r.)

EGZAMIN Normalny/Ulgowy Cena brutto w zł
Pierwszy egzamin z puli podstawowej* N 162
U 98
Kolejny egzamin z puli podstawowej* N 62
U 50
Egzamin z puli podstawowej*- poprawkowy N 62
U 50
Pojedynczy egzamin S4/S5/S6/S11** N 220
U 150
Pojedynczy egzamin S4/S5/S6/S11**- poprawkowy X 90
Egzamin S8 (CAD 2D) N 250
U 190
Egzamin S8 (CAD 2D) – poprawkowy X 135
Pojedynczy egzamin ECDL ADVANCED N 180
U 150
Pojedynczy egzamin ECDL ADVANCED – poprawkowy X 90
Dodatkowa opłata za pojedynczy egzamin BASE/STANDARD/ADVANCED po angielsku X 50
e-Citizen N 145
U 90
e-Citizen poprawkowy X 55
EPP GIS 1 N 200
U 180
EPP GIS 2 N 148
U 135
EPP GIS 3 N 200
U 180
EPP GIS poprawkowy X 135
EPP e-Nauczyciel TEST N 99
U 70
EPP e-Nauczyciel TEST poprawkowy X 99
EPP e-Nauczyciel – część praktyczna N 150
U 100
EPP e-Nauczyciel – część praktyczna poprawkowy X 150
EPP e-Nauczyciel EKSPERT X 200
EPP e-Urzędnik N 150
U 120
EPP e-Urzędnik poprawkowy X 150

 

N – ceny normalne
U – ceny ulgowe
X – ceny normalne i ulgowe

*Pula podstawowa obejmuje egzaminy BASE/S1/S2/S3/S7/S9/S10, a więc:

  • Podstawy pracy z komputerem (BASE – B1)
  • Podstawy pracy w sieci (BASE – B2)
  • Przetwarzanie tekstów (BASE – B3)
  • Arkusze kalkulacyjne (BASE – B4)
  • Użytkowanie baz danych (STANDARD – S1)
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna (STANDARD – S2)
  • IT Security (STANDARD – S3)
  • Współpraca online (STANDARD – S7)
  • Rozwiązywanie problemów (STANDARD – S9)
  • Podstawy programowania (STANDARD – S10)

**S4 – Edycja Obrazów
S5 – Zarządzanie projektami
S6 – Web Editing

S11 – RODO

Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT 23%.

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Do ulgi w przypadku programu certyfikacji e-Nauczyciel uprawnieni są także posiadacze certyfikatu ECDL START lub ECDL CORE lub ECDL BASE lub ECDL STANDARD, uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat przed momentem zgłoszenia się do certyfikacji.

Każdy uczestnik po otrzymaniu certyfikatu w postaci papierowej (oprócz ECDL Profile oraz ECDL PTI Standard) może otrzymać kartę w wersji plastikowej. Karta plastikowa, na równi z dokumentem papierowym potwierdza, że dana osoba uzyskała określony certyfikat ECDL. Niezbędne jest w tym celu dodanie zdjęcia kandydata na jego koncie w systemie egzaminacyjnym.

W cenie dowolnej ilości egzaminów z puli podstawowej zawarty jest jeden certyfikat. W cenie każdego innego egzaminu (poza poprawkowymi) zawarty jest jeden certyfikat. Dodatkowa dopłata do kolejnego certyfikatu w przypadku kontynuacji certyfikacji wynosi 25 zł brutto.

Cena karty plastikowej dla każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto. Karty plastikowe są zamawiane przez system egzaminacyjny www.eecdl.pl.
Cena karty plastikowej Ekspert (po zdaniu 4 modułów: A1, A2, A3, A4) wynosi 86,10 zł brutto normalny i 79,95 zł brutto ulgowy.
Cena duplikatu każdego certyfikatu wynosi 25 zł brutto.