Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenia podwyższające oraz uzupełniające wiedzę i umiejętności w różnym zakresie z obszarów działalności szkół i placówek oświatowych, tj. nauczania, wychowania i opieki oraz kierowania szkołą.

Zaświadczenie nr 1/15 o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Województwo Pomorskie.