Warsztat nauczyciela

  1. Trudna sztuka oceniania

Szkolenie pozwala zapoznać się z systemem oceniania w przepisach prawa oświatowego, celem oceniania, nauczycielskimi strategiami oceniania oraz ich pułapkami, a także wzbogaci uczestników w umiejętność oceniania zadań otwartych.

  1. Emisja i higiena głosu nauczyciela

Podczas zajęć nauczyciele nauczą się prezentować swoje indywidualne warunki głosowe oraz wykonywać ćwiczenia, które pozwolą im usprawnić aparat artykulacyjny. W trakcie zajęć Wykładowcy szczególną uwagę zwrócą na prawidłowe oddychanie, zapobieganie chorobom aparatu mowy, ćwiczeniu dykcji oraz motywowaniu uczniów do aktywnego słuchania.

  1. Zarządzanie czasem – efektywność osobista

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co wchodzi w skład efektywnego zarządzania czasem. Pokazane zostaną metody zarządzania czasem oraz techniki ułatwiające własną organizację pracy. Wykładowcy zwrócą także uwagę na to, jak współpracować z innymi członkami zespołu tak, by uzyskać efekt synergii.

  1. Nawiązywanie relacji z rodzicami

Dobre relacje nauczyciel – rodzic wymagają wiedzy zarówno z zakresu efektywnej komunikacji, jak i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Dlatego też podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i przećwiczą zachowania wspomagające budowanie współpracy oraz pozytywnych relacji z rodzicami.