Metody nauczania

  1. Motywacja – rozpoznanie czynników motywujących i ich stosowanie w zależności od sytuacji, kontekstu, ucznia.

 

Szkolenie umożliwia poznanie bardziej otwartych oraz partnerskich metod współpracy z uczniami. Uczestnicy zapoznają się z podstawami psychologii motywacji, praktycznym zastosowaniem najpopularniejszych teorii motywacji, a także wdrażają nowe pomysły nagradzania uczniów.

 

  1. Od A do Z - metody aktywizujące w pracy nauczyciela.

 

Podczas zajęć z metod aktywizujących, słuchacze poznają metody nauczania, charakteryzujące się dużo wyższą aktywnością uczniów niż nauczycieli w procesie kształcenia. Poprzez stosowanie tych metod, uczniowie pogłębiają zdobytą wiedzę, jest ona trwalsza i operatywna.

 

  1. Grywalizacja w edukacji – jak zmotywować uczniów do działania.

 

W trakcie szkolenia słuchacze nauczą się jak wykorzystać grywalizację w procesie kształcenia, poprzez wprowadzenie nowych gier edukacyjnych, ale także zgamifikowanie procesu w sposób, jak najbardziej atrakcyjny dla uczniów, tak by wygrana była utożsamiana ze skutecznym przyswojeniem wiedzy oraz przydatnych umiejętności, a jednocześnie rozwinęła ich zdolności analityczne, logiczne, syntetyczne, planowania, taktyczne, szybkiego łączenia faktów oraz wyciągania wniosków.