Oferta

SZKOLENIA OD PROFESJONALISTÓW DLA PROFESJONALISTÓW

Proponowane szkolenia przygotowywane są przez specjalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, mających doświadczenie zarówno w pisaniu scenariuszy szkoleń, jak i codziennej pracy z ludźmi – uczniami, rodzicami, pacjentami. W związku z tym, podczas szkoleń w NODN DWCom, mogą Państwo spodziewać się wiedzy praktycznej i wprowadzić ją do swojej pracy zawodowej zaraz po szkoleniu.

Każde szkolenie, kurs czy warsztat zakończony jest certyfikatem udziału NODN, który otrzymują wszyscy uczestnicy spełniający wymogi danego szkolenia (m.in. obecność na zajęciach, wykonanie zadania). Certyfikat ten jest pisemnym potwierdzeniem zdobytych umiejętności podczas szkolenia.

Nasze szkolenia dają Państwu możliwość rozwoju zawodowego, uzyskania nowych uprawnień, podwyższenia kwalifikacji, uzupełnienia posiadanej wiedzy, a także zdobycia niezbędnych umiejętności do realizacji zadań wychowawczych. Dzięki nim każdy zainteresowany dyrektor i nauczyciel wzbogaci swój warsztat pracy.

 

SZKOLENIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Oferta edukacyjna została opracowana uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej a także plan nadzoru pedagogicznego sporządzony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, dotyczący wspierania i doskonalenia nauczycieli i zakłada:

  • podniesienie efektów kształcenia przez doskonalenie umiejętności planowania oraz realizacji procesu dydaktycznego w odniesieniu do nowej podstawy programowej,
  • wspomagać działania zmierzające do promowania cech kreatywności i innowacyjności, które sprzyjają w rozwoju zdolności u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • wspieranie działań realizowanych w szkolnych i pozaszkolnych formach zajęć, które mają na celu rozwój aktywności i przedsiębiorczości oraz które służą w kształtowaniu się obywatelskich postaw,
  • pomoc szkole lub placówce oświatowej w zakresie edukacji oraz wychowania,
  • wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego, dostosowując proces edukacji do wymogów rynku pracy.

 

 

KOMFORTOWE WARUNKI SZKOLEŃ

 

NODN DWCom zapewnia jak najdogodniejsze warunki szkolenia dla uczestników, odpowiednie miejsce i optymalną liczbę trenerów dostosowaną do wielkości grupy szkoleniowej.

 

ELASTYCZNOŚĆ OFERTY SZKOLEŃ


DWCom oferuje różnorodne szkolenia – począwszy od kompetencji miękkich, a skończywszy na szkoleniach specjalistycznych dla nauczycieli. Przy każdym szkoleniu brane są również pod uwagę indywidualne sugestie klientów. Dlatego poza gotowymi formami szkoleniowymi proponujemy Państwu możliwość indywidualnego dopasowania tematyki i zakresu szkolenia, jak również czasu oraz miejsca, w których szkolenie się odbędzie.

 

AKTYWNE METODY NAUCZANIA

 

Szkolenia prowadzone są na zasadzie warsztatów  wykorzystujących aktywne metody pracy z grupą a odpowiednio dobierany sprzęt audiowizualny zwiększa skuteczność nauczania i podnosi jego jakość.

 

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY


Każde szkolenie, konferencja czy warsztaty zakończone są certyfikatem udziału ODN. Certyfikaty wydawane wszystkim uczestnikom, którzy spełnili wymogi danego kursu (obecność na zajęciach, wykonanie zadania) i są pisemnym potwierdzeniem zdobytych podczas szkolenia umiejętności.