Informacje o ośrodku

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DWCom w Lęborku jest niepubliczną placówką oświatową, działającą na podstawie art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i wpisu do ewidencji podmiotów Marszałka Województwa Pomorskiego Nr 1/15 po uzyskaniu uprawnień 12 marca 2015 roku.

Organ prowadzący NODN DWCom to firma szkoleniowa, która działa na rynku od 15 lat. Posiadamy doświadczenie na ogólnopolskim rynku szkoleń i specjalizujemy się w ofertach szkoleniowych dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Dlatego oprócz gotowych form szkoleniowych proponujemy Państwu możliwość indywidualnego dopasowania tematyki oraz zakresu szkolenia, jak również czasu i miejsca, w których to szkolenie się odbędzie.

Główny cel działalności NODN DWCom to stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych osób, które są zaangażowane w edukację dzieci i młodzieży. Placówka skupia się przede wszystkim na kształtowaniu nowatorskich oraz przedsiębiorczych postaw dyrektorów i nauczycieli. Oferowane kursy wspomagają szkołę bądź placówkę oświatową, a także nauczycieli w niej pracujących.

Wyróżnia nas:

  • Wysoka jakość prowadzonych zajęć
  • Profesjonalna kadra
  • Dostosowanie i elastyczność we współpracy z klientami
  • Stale aktualizowana wiedza prowadzących
  • Sumienność w prowadzeniu zajęć
  • Profesjonalne wyposażenie słuchacza w materiały niezbędne podczas kursu
  • Kompetentna oraz miła obsługa szkoleń