Centrum Egzaminacyjne ECDL

DWCom Szkolenia jest jednym z certyfikowanych Centrów Egzaminacyjnych, który posiada uprawnienia do egzaminowania na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

 

Posiadamy dwa certyfikowane mobilne Laboratorium ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy. Laboratorium spełnia wymagania stawiane prze Fundacje ECDL w Dublinie i Polskie Biuro ECDL. Wyposażone jest w odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia egzaminów ECDL.